Veeteelt Tydlyn

Koeie, ooie, bulle en ramme en alle ander plaasvee se vrugbaarheid word baie goed bestuur met n tydlyn, veral as die boer instrumente gebruik vir dragtigheid bepaling. Dit is nodig om “Dag 1” te skep. Dit is die dag wat mannetjie en wyfie bymekaar kom. Diere het natuurlike vasgestelde tyd sikluse wat beheer uitoefen oor hulle aanteel vermoeë. Met kennis van hierdie tyd siklusse en ‘n bepaalde teeltyd is dit moontlik om hierdie sikluse suksesvol te manipuleer vir hoë vrugbaarheid resultate.

Dragtigheid bepaling: Hoekom en wanneer?

Hoekom? Beter om vroegtydig te weet daar is geen of min kalwers of lammers op pad as om dit te laat uit te vind. Lê die probleem by die bulle of ramme kan die moles nogal rampspoedig wees. Lê die probleem by die ooie of koeie word jy vroegtydig gewaarsku. Wanneer? Jy het dragtigheids inligting so gou as moontlik nodig om jou saak nog binne die teel tydperk te kan beredder of om voerkostes te kan vermy. Onthou die tydlyn. Hoe lank is jou teeltyd? Hoeveel estrus siklusse val in jou teeltyd? As jy kunsmatige inseminasie of embrio oorplanting of sinchronisering toepas is dit makliker om jou skandeer dag te bepaal volgens die metode of instrument wat jy gebruik.  As jy ekstensief boer is dit  baie noodsaaklik dat jy jou dragtigheidstatus so gou as moontlik bepaal. Met instrumente kan jy al vanaf 27dae na die eerste teelsiklus skandeer om seker te maak dat die bulle en ramme suksesvol teel. Hierdie diere wat positief dragtig is kan gemerk word om seker te maak dat hulle weer geskandeer word voor 90 dae dragtigheid om seker te maak dat reabsorbering  van die fetus nie plaasgevind het nie. As jy n lang teelseisoen handhaaf sal dit nodig wees om elke twee of drie weke te skandeer om seker te maak jy identifiseer tydig dragtige diere. Dit is gevaarlik om net eenkeer dragtigheid te toets veral as jy dit doen vier maande na die begin van die teel seisoen. As jy vrugbaarheids probleme het gaan dit te laat wees om die probleem reg te stel.

Die waarde van aanteel.

Sonder goeie aanteel sal al die ander belangrike boerdery planne soos bestuursvernuf, bemarking strategie, veilings en skoudae van baie min waarde wees.  Dit maak nie saak waar die spogdier se spiere bult nie,hoe lank sy bene is nie, hoe aanpasbaar die ras is nie of hoeveel tjops ons uit die rug kan sny nie, as die aanteel nie aankom nie.  Die manlike diere moet hulle goed kwyt van hulle taak deur ywerig met betroubaarheid, deursettingsvermoë, hoë vlakke van energie en volhoubaarheid te verseker dat geen vroulike dier op die plaas vir lank haar dragtigheid status verloor nie.  Vroulike diere moet betaal vir losies, etes, medisyne en versorging deur klokslag sonder tydverspilling gesonde, groeikragtige aanteel op te lewer. Alles klink goed. Waar pas jy as die boer in? Ken jou vee. Verstaan die natuurlike aanteel neigings. Ken die siklusse en vermoëns van die manlike en vroulike diere. Meet, monitor, beheer  en bestuur die diere volgens hulle vermoë.  Daar is ‘n swetterjoel winsvreters wat aanmeld om aanteel te verminder: Nog voor geboorte is daar re-absorbering van fetusse, aborsies en vrektes wat gryp aan die beursie. Aanteel aangekom moet ons waak teen diefstal, roofdiere, pesterlensie, plae, siektes, goggos, onweer en wie weet wat nog wat poog om die boere te teister. Om te oorleef moet ons seker maak dat elke dier haar of sy kant bring. Hoe beter die aanteel syfers hoe beter die boer se kans op oorlewing. Tegnologiese ontwikkeling verskaf gelukkig vandag vir die boer bekostigbare metodes en instrumente wat hom bemagtig met inligting om ‘n hoë peil van vrugbaarheid en aanteel te bewerkstellig.  Deur te verseker dat die vloei van inligting tydig, volledig en saaklik beskikbaar bly kan die boer ten minste verseker dat vroulike diere dragtig word en dragtig bly. Met die kern saak van vrugbaarheid onder beheer sal enige boerdery beter presteer. Talle boere wêreldwyd gebruik self toerusting soos ultrasoniese skandeerders, Estrous Bepalers en Semen Analiseerders om vrugbaarheid op te bou en gebruik ook hierdie toerusting om te help met kunsmatige inseminasie en embrio oorplantings.  Boere veral in afgesonderde gebiede vind groot ekonomiese baat met gebruik van beskikbare tegnologie.

Veeboer wil self dragtigheid bepaal.

Wat om te doen? Eerstens, veels geluk met heirdie besluit. Dit sal heel waarskynlik jou hele benadering tot boerdery, en jou boerdery verander. Deur self beheer te neem van hierdie belangrikste inligting bron, spuit jy nuwe lus, belangstelling, verwagting en hopelik vreugde en belangrikste WINS in jou boerdery in. Natuurlik wil ek graag hê jy moet jou skandeer instrumente by ons koop. Ek glo wel ons het van die beste toerusting en lewer van die beste diens. Hier volg inligting wat behoort te help met jou besluit oor watter dragtigheid bepaler jou gaan pas. 1. PALPERING. Hierdie systeem is die goedkoopste. Daar is bekwame maatskappye wat opleiding van hoë gehalte verskaf en al koop jy vir verskeie goeie redes instrumente aan, sal palpering altyd van groot waarde wees. 2. INSTRUMENTE. “ A “ TIPE ULTRASONIESE TOESTELLE. Hierdie “ou” tegnologie wat spruit uit die koue oorlog dae toe duikbote dit gebruik het om te sien waar en hoe ver die vyand is, het met verbetering weer sy plek in die vroeë dragtigheid bepaling van koeie herwin. Hierdie instumente is elektroniese afstand meters wat met rekenaarkrag ultrsoniese klank gebruik om die diepte en toestand van organe te bepaal.  Van hierdie instrumente kan al op 27 dae na teel of inseminasie dragtigheid bevestig. Lesings geskied uitwendig en daar is dus geen moontlikheid om skade aan te rig nie. Laer aankoopkostes lewer fantastiese waarde vir geld aan die boer. “ B “ TIPE ULTRASONIESE TOESTELLE. Hierdie instumente is soortgelyk aan wat jy vind in hospitale of by mediese dokters wat swangerskap bepaal by mense. Ultrasoniese klank weerkaatsings word onleed deur ‘n ingeboude rekenaar en skep ‘n beeld op ‘n LCD of LED skerm wat sigbaar is vir vertolking . Daar is 20 of 30 of meer fabrieke wêreldwyd wat hierdie instumente vervaardig. Dit is nodig vir n boer om bewus te wees van sy werks omstandighede en om instrumente aan te koop wat geskik is vir boerdery omstandighede. “ WORD NOG ONTWIKKEL “  Omdat bees vrugbaarheid wêreldwyd afneem en omdat bees vrugbaarheid  en fertiliteit ‘n enorme impak uitoefen op voedsel beskikbaarheid en pryse is daar aanhoudend navorsing  om nuwe tegnologie te ontwikkel vir dragtigheid bepaling. “ A “  en “ B “  Tipe instrumente is nou beskikbaar en gee die beesboer al die inligting wat nodig is. Hierdie instumente sal nog steeds oor 20 of 30 jaar dragtigheid aanwys, as hulle goed versorg word. Die aankoop koste word dan teen ‘n baie lae jaarlikse koste terug betaal. BELANGRIKE PUNTE OM IN AG TE NEEM VOOR FINALE KEUSE 1. Hoe vroe wil jy dragtigheid bepaal? 2. Wil jy net vroeë dragtigheid bepaal of soek jy meer inligting? 3. Wil jy inligting bêre op jou rekenaar of nie? 4. Maak seker jou instrument keuse is stof en water bestand. 5. As jy ‘n draagbare skandeerder kies, maak seker dit is skok bestand. 6. Wil jy kragkabels gebuik of battery krag? 7. As jy buite werk, is die beeld in helder lig duidelik? 8. Wil jy die beeld beheer terwyl jy skandeer? 9.  Is die instrument liggewig en maklik hanteerbaar. 10.  Waarborg? 11.  Opleiding? 12.  Diens? 13.  Is my instrument veelsydig op ander diere? 

BUL VRUGBAARHEID.

Verlede jaar was alles reg maar hierdie jaar se aanteel is baie swak. Al het die bul of trop bulle ‘n fantastiese geskiedenis, kan vrugbaarheid baie vinnig ‘n duur terugslag toegedien word.  Wees op jou hoede vir die volgende gebeurtenisse. 1. Beserings van enige aard wat fisiese teel vermoë bemoeilik b.v. voet, knie, heup of spier beserings. 2. Beserings aan skrotum soos ryp skade letsels, littekens van ‘n wond, rowe of enigiets wat inmeng met die temperatuur reguleerings meganisme van die skrotum, wat vryelik moet kan rek of krimp om sperm teen hitte of koue stres te beskerm. 3. Swak liggaamlike kondisie voor teling. Te vet of te maer? 4. Koors, infeksie of inflammasie veral kort voor teeltyd wat ‘n bul vir tot 8 weke onvrugbaar maak. 5. Uitermatige weer wat hitte of koue skade aan sperm aanrig en tydelike onvrugbaarheid veroorsaak. 6. Van die werklikhede bo kan een of dalk al die teelbulle permanent of tydelik onvrugbaar maak. Baie boere ly jaarliks groot skade. Om skade te verhoed kan die volgende gedoen word. 7. Laat die bul-semen ontleed net voor teeltyd. 8. Toets die koeie vir dragtigheid so vroeg as moontlik na aanvang van die teel seisoen. Instrumente maak dit moontlik om so gou as 27 dae na teel dragtigheid te bepaal sonder om skade aan te rig. As daar fout is by die bulle sal dit dan gou sigbaar wees vir regstellende aksie  binne die gewenste teeltyd. 9. Merk gerus al die koeie wat positief toets vir dragtigheid. Dit is belangrik om hulle weer te toets voor 90 dae om fetus reabsorbering te identifiseer.  70 tot 85 dae dragtig is ook die geskikste tyd om fetus geslag te bepaal met ultrasoniese skandeerders.

GEBRUIK VAN ELEKTRONIESE ESTRUS BEPALER OM OVULASIE TYD TE

BEPAAL.

Baie belangrik vir die Veeboer is bepaling van ovulasie tyd. Die vermoee om met meer sekerheid die presiese ovulasie tyd te kan voorspel kan groot  ekonomiese  voordele inhou. Veeboere van elke vertakking is besig om Kunsmatige inseminasie en embrio spoeling toe te pas om beter  teel resultate en winste te bewerkstellig. Met meer voorspelbare tydsberekening van ovulasie is dit moontlik om besettingsyvers te verhoog en ook om die geslag van die fetus te beinvloed. Verdere voordele is natuurlik die vermindering van kostes soos die sukses persentasies toeneem. Dit is groot werk om sorgvuldig die gedrag van die teelwyfies dag en nag dop te hou en ook te handel met diere wat soms nie wys dat hulle op hitte is nie. Gelukkig is daar vandag verskeie toestelle en sisteme wat help. Daar is tot sisteme wat hitte gedrag van diere met radio seine na die Boer stuur. Al hierdie sisteme werk goed. Daar is ook toestelle wat ph, temperatuur en elektroniese weerstand van vloeistof in die vaginale kanaal van diere meet. Dit is bekend en bewys dat elektroniese weerstand waardes verander soos diere aanskuif deur hul  estrus siklus en uiteindelik dragtig word. Die elektroniese weerstand tostelle is maklik om te gebruik . In die begin verg dit net tyd en bestuursvernuf  want elke dier moet twee keer per dag gemeet word om haar elektroniese weerstand waardes op rekord te plaas.  as die boer eers al die inligting van sy teeldiere vasgestel het met betrkking tot die lesingsverskille sal dit moontlik wees om meer presies die ovulasie tyd van elke dier te voorspel. Na die aanvanklike periode van inligting versameling word die gebruik van die estrus bepaler maklik omdat die boer nou bekend is met die spesifieke dier se teel en estrus siklus  Dit is dan nodig om net voor die verwagte estrus tyd te begin meet. As jou elektroniese estrus bepaler  sinvol gebruik word volgens sy vemoee kan dit ook  dien as 'n akurate vroee dragtigheids bevestiger vir die diere waarvan daar rekords bestsaan.     Karas livestock fokus op vrugbaarheid. Ons is angstig oor die ekonomie en ons vermoë om ordentlik ‘n bestaan te voer in ‘n swak landbou streek.  Karas Livestock is genootsaak om tot die beste van sy vermoë te verseker dat skaap en bees vleis produksie op hulle plaas   Suid van Keetmanshoop goed kan presteer. Ondersoek en gesprekke en raadpleeging met kenners oral in die wereld het ons altyd terug gebring na die selfde slot som, van al die veeboer mik punte is verre weg die belangrikste mik punt vrugbaarkheid. Die ekonomiese waarde van vrugbaarheid is volgens kenners van  5 – 10 keer meer belangrik as groei potensiaal en 5 – 20 keur meer belangrik as bouvorm eienskappe. Bo en behalwe al die ander faktore en invloede oor vrugbaarheid soos temperatuur, relatiewe, humiditeit, vee seleksie, voedings pyl, gesondheid en weers omstandighede het dit geblyk dat sonder die vermoë om vroeë dragtigheid status te bevestig ons net in die donker rond tas. Om vroeë dragtigheid te kan bevestig het ons ondersoek ingestel in instrumente en metodes om maklik en veilig die inligting vir ons so vroeg as moontlik te kan gee. Ons het verskeie toestelle aangekoop en getoets. Daar is bekostigbare toestelle wat uitwendig gebruik word om vroeë dragtigheid by alle vee te toets. Daar is meer gevorderde instrumente wat baie meer inligting verskaf. Ons kan byvoorbeeld vet diktes en oogspier diktes meet op lewendig diere om ekonomiese verliese te voorkom met ontydige slagting van diere, ons kan tweelinge bepaal, dit is tot moontlik met verskeie toestelle om die geslag van die fetus te bepaal. Ons is baie suksesvol op ons plaas Goibib Suid van Keetmanshoop met wat ons tot dusver bereik het. Ons tussen kalf peroides is baie korter en ons lam presentasies is klaar baie hoer en styg nog steeds. Alhoewel ongediertes pla bemark ons nou heelwat meer kleinvee met minder ooie as in die verlede. Ons kan bevestig dat die vermoe om vroee dragtigheid te bepaal by vee maak ‘n geweldige verskil aan die ekonomiese resultate van enige vee Boerdery. Dit is nie moontlik met kostes wat aanhouded styg vir enige boer om diere aan te hou wat nie optimaal produseer nie. Die aankoop kostes van die toerusting wat ons verskaf word baie gou verhaal met verhoogde inkomstes moontlik gemaak deur die gebruik van die toerusting. Ons toerusting is maklik om te gebruik en met minimale oefening kan enige boer of sy personeel baie gou bekwaam word en die toerusting akkuraat aanwend. Die instrumente wat ons suksesvol gebruik verskaf ons aan boere oral in Suider Afrika en die kennis  en ondervinding wat ons opbou deel ons graag met almal wat belangstel  
Fanie Vorentoe and Piet Verdriet Terug na bo Tuis Inligting Instrumente verkope Vee verkope Skakel ons Inligting Nungi Beeste Blinkhaar Ronderib  Afrikaner Dorper Skape Persiese Skaap Vee Verkope Instrument Verkope
Inligting Skakel Ons Inligting PortaCheck Inligting Interesante Feite Artikels en Videos Instruksie Broshure

Follow us

Kyk asb na ons reeks

produkte. 

Kies u area van belangstelling

Terug na bo Terug na bo Terug na bo Terug na bo Inligting Instruksie Broshures Interesante Feite Artikels en Videos PortaCheck Inligting Terug na bo